Strona główna

WebQuest dotyczący: zagrożeń, konsekwencji związanych z zamieszczaniem zdjęć w sieci m.in na portalach społecznościowych oraz przerabianiem zdjęć bez wiedzy i zgody osoby fotografowanej. 


Jest przeznaczony dla uczniów klas III - IV szkoły podstawowej.


Autorki: Monika Mularczyk, Angelika Piekaruś
Czas trwania: dwutygodniowy projekt